Намаляване на отпадъците и замърсяването

До 2030г. няма да генерираме неизползваем отпадък

Pollution banner.JPGИзползването на опаковки от велпапе подпомага кръговата икономика и дава възможност да се опрости и скъси веригата на доставка. Искаме да гарантираме, че опаковката е не само добър пример, но и предлага възможността кръговата икономика да достигне мащабно ниво

ЗА СЕГА... 

До 2025г.  ще премахнем 1 млрд. бр. проблемни  пластмасови опаковъчни елементи от магазинната мрежа. Целта ни е до 2030г. да намерим устойчиви решения за употребата на еднократните пластмасови опаковки  

Как?

  • Продължаваме да усъвършенстваме нашата стратегия за замяна на пластмасовите опаковки таргетирайки ключови категории и клиенти  
  • Определяне на 10-те най-трудно рециклируеми елемента и намирането на решение

Оптимизиране на транспорта, като елиминираме неусвоеното пространство

ЗА БЪДЕЩЕТО...

До 2030г. ще използваме опаковане и рециклиране, които да заменят проблемните пластмаси и ще елиминираме отпадъците от потребителски опаковки

Как?

  • Ще създадем нов бизнес модел за намаляване на отпадъка в електронната търговия
  • Ще проучим възможностите за употреба на нови материали
  • Ще предложим опаковки, които няма да оказват влияние върху въглеродния отпечатък

ПРИМЕР

Съвместна работа с  Aquapak за решаване на кризата със замърсяването с пластмаса в света

Aquapak Hydropol.jpgНай-малко 8 милиона тона пластмаса се изхвърля в световните океани годишно. Нашият екип за изследвания и разработки работи с фирма Aquapak, производител на нетоксични, безопасни за морето, разтворими полимери, за производството на нов, устойчив полимери наречен Hydropol ™.  Едно иновативно решение за разрешаване на проблема с употребата на опаковки от комбинирани материали в супермаркетите, бързооборотните стоки и електронната търговия. Хартиите, покрити с Hydropol ™, са изключително здрави, устойчивост на разкъсване, пробиване и с добри защитни свойства срещу омазняване и проникване на газове. Може да се използва за:

  • Пластмасово ламинирано покритие
  • Поставяне на отвори на опаковката
  • Вътрешно покритие в опаковката 

Hydropol™ е 100% био разградим, разтворим в топла или студена вода, не образува вредни микро пластмаси и е безопасен за морето. Може да бъде преработен в процеса на рециклиране без да оказва негативно влияние, като не увеличава пластмасовите отпадъци, не е необходимо да депонира и не води до допълнителни разходи за изхвърлянето му      

КАК ПРИЛАГАМЕ НАШАТА ЦЕЛ

Поставяне на устойчивостта в сърцето на нашата дейност

Можем да произвеждаме, използваме, събираме и рециклираме картонени опаковки в рамките на 14 дни. Имаме амбицията да използваме иновациите, за да се справим с някои от най-сложните предизвикателства в световен мащаб, свързани с устойчивостта

Въвеждаме иновации заедно             

Справяме се с големи предизвикателства като цяло, а не само частично, за да намираме отговори, до които иначе не бихме могли да достигнем. От проектирането до производството и от доставката до рециклирането предлагаме на клиентите си цялостни решения, които са устойчиви за всички