DS Smith's sustainability principles and approach to corporate responsibility

Устойчивост

В DS Smith се ангажираме да упражняваме дейността си по отговорен и устойчив начин, което е доказателство за подхода ни към корпоративната отговорност.

Корпоративна отговорност

Нашият подход обхваща:

  • Здраве и безопасност
  • Околната среда
  • Нашите служители
  • Нашите общности

В DS Smith редовно преразглеждаме въпросите за корпоративната отговорност като част от стандартната ни оперативна практика. Този процес е гаранция, че разполагаме с ефективни политики и системи за управление на рисковете, свързани с репутацията.

Отговорност за устойчивостта

В основата на нашия бизнес модел е залегнала устойчивостта. Постигаме я, като предлагаме ултрамодерни и напълно рециклируеми опаковки, които са съобразени с потребностите на клиента. Нашите пластмасови продукти, пример за това са опаковките „торба в кутия“, предлагат също значителни екологични предимства спрямо алтернативните материали.

Corrugated Cardboard as sustainable packaging solution