Конкретни случаи

По-голяма възвращаемост на инвестициите (ROI) от опаковането

Добре известна компания в областта на стълбищните подемници доставя чувствителни скъпоструващи части в кутии с експандиран полистирен (EPS). DS Smith разработи за тях ново опаковъчно решение, което...

Конкретни случаи

Логистиката на електрически велосипед превключва на по-висока предавка

Riese & Müller произвеждат изключителни електрически колела и се нуждаят от качествена опаковка, за да доставят продуктите си по безопасен и сигурен начин до търговската мрежа. DS Smith се запозна ...