Показатели За Измерване На Кръгов Дизайн На Опаковките

Лондон, 04 май 2021 год.: Ди Ес Смит анонсира още едно важно събитие в своята ангажираност да бъде лидер по пътя на Кръговата Икономика. Гигантът за устойчиви опаковки разкри своите Показатели за измерване на Кръгов Дизайн, една индустрия, която позволява на своите клиенти да измерят кръговия модел на своите опаковки.

Водещата инициатива предлага едно уникално проучване относно как изборът на опаковки може да редуцира въздействието върху околната среда. Чрез съвместния процес на проектиране между DS Smith и клиентите ще може да се сравни екологичното изпълнение на различните опаковъчни решения и да се създават все повече опаковки по кръгов модел.

Стефано Роси, Главен изпълнителен директор на Дивизия Опаковки, казва:Никога не е било по-важно за компаниите да управляват своето въздействие върху околната среда. Ние искаме да покажем на брандовете красотата на кръговата икономика и да им позволим ясно да разберат, какво означава техният избор на опаковки за този модел. Нашите нови показатели за измерване на кръгов Дизайн са кардинална промяна в стимулиране на устойчиво производство на опаковките. Развълнувани сме от това да използваме нашия ноу-хау, за да помагаме на компании, големи и малки в тяхната подготовка за кръгова икономика.”

Показателите за измерване на Кръгов Дизайн са нов революционен инструмент, който позволява да се наблюдава и сравнява изпълнението на опаковките между редица показатели, като рециклируемост, възобновяеми ресурси, оптимизиране на веригата на доставка. Системата за измерване включва осем различни показатели, които дават ясна индикация за изпълнението на кръговия модел и помагат да се идентифицират сфери с потенциал за подобрение. Инструментът е пръв от своя вид за брандове, които искат да бъдат устойчиви чрез своите опаковки.

Ди Ес Смит създаде набор от принципи за кръгов дизайн на опаковките съвместно с Фондацията Елън Макартър през 2020год. Принципите бяха разработени да помагат на компаниите да елиминират отпадъка и замърсяването, да поддържат продуктите и материалите в употреба за по-дълго време и да се възобновяват природните ресурси. Сега, година по-късно, компанията обучи своите 700 дизайнери да прилагат Принципите на Кръгов Дизайн в процеса на проектиране на опаковките. С добавянето на новите Показатели за измерване на Кръгов Дизайн ще е възможно да се оцени въздействието на всяко опаковъчно решение и да се помогне на клиентите да вземат решения, най-близки до кръговия бизнес модел. Ди Ес Смит ще приложи новите показатели в процеса на проектиране на опаковките с клиентите през следващите месеци.

Джо Илес, Ръководител Кръгов Дизайн от Фондацията Елън Макартър, казва: “Етапът Дизайн има огромно влияние върху това, как продуктите, включително опаковките, се произвеждат, употребяват и какво се случва с тях след употреба. Показателите за измерване на Кръгов Дизайн на Ди Ес Смит са ключово събитие в помощ задвижването на промяната към кръгова икономика. Като Стратегически партньор, Ди Ес Смит притежава способността да ускорява промените чрез мобилизиране на своя голям дизайнерски екип и да оказва влияние върху своите клиенти, много от които световни брандове. И нещо повече, компанията ще вдъхнови много други сфери на бизнеса и дизайнери по целия свят.”

Днешното съобщение надгражда настоящата ангажираност на компанията да поставя устойчивостта на първо място, като продължава да разработва иновативни опаковъчни решения, които гарантират 100% рециклируемост или повторна употреба, оптимизиране на всяко влакно и предлагане на алтернативи на проблемната пластмаса.

 

За да научите повече относно Принципите на Кръговия Дизайн, кликнете тук.