Еволюция на електронната търговия за 25 г. Устойчиви опаковки

Гавин Маунс, Дизайн Мениджър Електронна търговия в DS Smith споделя своите мисли за важността на устойчивостта в тази бързо развиваща се сфера и ролята на творческия екип във формирането на бъдещето и опазването на околната среда.
 

 

Gavin Mounce e-com BG.jpg

“Отпадъците и замърсяването до голяма степен са резултат от начина, по който разработваме нещата? Отпадъците и замърсяването не са случайности, а последиците от решенията, взети на етапа на разработване на дизайна, където се определят около 80% от въздействията върху околната среда"  Фондация Елън Макартър

Достатъчно е да прочетете подобно изявление, за да разберете каква важна отговорност носим като дизайнери на опаковки. Взимаме решения, които може да изглеждат малки и ограничени до нашия офис или производство, но те са далеч по-обхватни и дълготрайни, като заедно имат огромен ефект върху бъдещето на нашата околна среда.

Как се е развил дизайнът на опаковките за електронна търговия, за да стане по-устойчив?

Изминаха повече от 25 години, откакто работя, като дизайнер на опаковки за електронна търговия. Поглеждайки назад, виждам как са се развили очакванията на крайните потребители, което е стимулирало не само развитие на дизайна на опаковките, но и на материалите и машините, използвани за тяхното създаване.

Един от най-критичните елементи в тази еволюция към по-голяма устойчивост е разработването на тестове за устойчивост във веригата на доставки. Причината това да е оказало такова влияние върху опаковките за електронна търговия е, че в ранните дни дизайнерите нямаха почти никакви знания, какво се е случило по време на преминаването по веригата на доставки. Единственият начин да се провери, дали една опаковка е подходяща за веригата на доставки, беше да се изпрати по куриер и да се разбере, какво се е случило, когато е доставена до крайната дестинация. Дали лицето, което е получило пратката, е направило снимки, защо две идентични опаковки са получили различни степени на повреда, и в коя част от веригата на доставки се проваля?

За да стане неизвестното известно, бяха създадени процесът и лабораториите   DISCSTM (наименувано на видовете тестове - Drop, Impact, Shock, Crush, Shake). Това позволи да бъдат проведени хиляди тестове, които подкрепиха нарастването на нашите знания и разбирания, което от своя страна ни позволи да разработим специфични за сферата решения за ефективност. Новите дизайни, разработени с помощта на тази технология гарантираха, че могат да се използват материали с по-малко тегло и все пак да осигуряват същата, дори и повишена степен на изпълнение във веригата на доставки.

Знаем, че не само дизайнът е еволюирал, но и производствените процеси са претърпели много промени с цел подобряване на устойчивостта. Един от дизайните, който се откроява за мен е създаден преди около 30 години и като доказателство все още се използва в стотици милиони годишно. Благодарение на иновациите и разработките в производствения процес, този опростен дизайн на сгъване е станал по-устойчив, като се наблюдава 32% намаление на теглото на хартията и е с удвоена производителност. Това не само намалява количеството суровинаннеобходимо за изработване на дизайна, но и вредните емисии, енергията,  захранване на машините.

Графика на 25-годишната еволюция на опаковките за електронна търговия 

Какви нови дизайнерски характеристики са включени благодарение на тази еволюция?

Тази технология ни даде възможност, като дизайнери да видим отблизо, какво наистина се случва на всеки етап от веригата на доставки и видяхме въвеждането на редица нови функции. Подсилени ъгли, отпадък, използван, като допълнителна защита или за укрепване на слабите места, сигурни и повторно използваеми затваряния, които не изискват лепенки са само някои от тях. Освен, че тези еволюции дадоха възможност за нови дизайнерски функции, също така ни позволиха да прецизираме, разработим и разберем предишните, като перфорираните опаковки с много нива. Колко много перфорациите редуцират изпълнението на опаковката, и дали намаляването на неусвоеното пространство или обемния капацитет е достатъчно, за да компенсират повишените изисквания за материал. Тази способност за тестване, като същевременно притежаваме опита и инструментите означава, че можем да преценим без предубеждения, кое е най-устойчивото решение.  

Какви са предимствата на проектирането на "устойчиви опаковки"?

Преди всичко, важно е да се подчертае, че дните на изработване на опаковка от рециклирана хартия и етикетирането й, като екологична са отдавна отминали. Устойчивите решения за опаковане означават много повече и могат да обхващат всичко от източници на суровини до дизайн с подходящ размер, обемен коефициент по време на транспортиране и лесно рециклиране.

Освен най-очевидното предимство, че опаковките са по-благоприятни за околната среда, устойчивите опаковки могат също да осигурят по-добро потребителско изживяване, да подпомогнат намаляването на разходите, вредните емисии и използването на енергия. Изборът  за устойчива опаковка наистина няма отрицателни страни, а само предимства.

Как изглежда бъдещето на опаковките за електронна търговия и устойчивостта?

Търсенето и нуждите на потребителите вече започнаха да излизат извън рамките на обикновения дизайн и печат, като се задълбочи повече в материалите, тестването и кръговия модел на веригата на доставки. Въпреки, че опаковките за доставка по домовете се развиха значително през последните 25 години и дори по-бързо през последните пет години, все още няма признаци за забавяне на иновациите.

Графика: еволюция на опаковките за електронна търговия

5 стъпки към водещи пазарни решения

Увеличаването на броя на потребителите, които искат да получат поръчаните от тях стоки, когато, където и както желаят, означава, че бъдещето ще се нуждае от цялостни, гъвкави и кръгови решения за опаковане. Нито един дизайн, материал или процес няма да бъде решение на всички проблеми, но производителите, използващи комбинация от своите иновации, разбиране на веригата за доставки и инструменти, ще гарантират, че могат да приложат правилното решение на проблема.

Напоследък се наблюдава голяма промяна на фокуса от само физическия дизайн на опаковките до такъв, при който разработваме решения от край до край на веригата за доставки. Наскоро представените Принципи на Кръговия Дизайн са чудесен пример в подкрепа на този нов начин на мислене за нашите дизайнери и гарантиране, че оптималното количество материал се използва за безопасна доставка на продукта, като същевременно се рециклира и осигурява възстановяване на вложените ресурси.

“Може да си мислите, че като  дизайнер нямате способността да направите голяма промяна сами, но както беше подчертано по-рано, 80% от въздействието върху околната среда се извършва на етап пректиране. Това означава, че ключът към устойчивост е не само промяна в мисленето за начина, по който разработваме дизайни на опаковки, но и в нашия брой, тъй като малките промени днес, направени от мнозина, водят до големи разлики утре.”

---