sustainability-report-press-release.jpg

Всички опаковки на DS Smith ще станат за многократна употреба или рециклируеми до 2025 г.

DS Smith публикува годишен доклад за устойчивост - поставяйки девет амбициозни цели в подразделения Packaging, Plastics, Recycling и Paper.

Водещата компания за опаковки DS Smith обещава да произвежда своите опаковки така, че да са 100 процента за многократна употреба или рециклируеми до 2025 г. и да използва 100 процента рециклирани или сертифицирани по системата за надзор хартии до 2020 г., помагайки на своите клиенти да постигнат целите си за нулево обезлесяване.Обявявайки ги в своя годишен доклад за устойчивост за 2018 г., публикуван днес, фирмата дава общо девет нови обещания, свързани с устойчивостта, след като постигна по-голямата част от своите цели по отношение на енергията, водата и отпадъците предсрочно. Освен обещанията, специфични за опаковките, новите цели включват:

  • Осигуряване на това 100 процента от доставчиците да спазват нейните стандарти за устойчивост до 2025 г.
  • Намаляване на своите емисии на CO2 с 30 процента на тон произведена продукция до 2030 г. спрямо нивото от 2015 г.

Компанията ще използва следващата година, за да установи солидни планове за действие и да събере солидни данни за новите цели, описани подробно на www.dssmith.com/company/sustainability, за които ще бъде докладвано за първи път след 12 месеца. Обещанията отразяват ангажимента на DS Smith да преосмисли опаковките в резултат на бързо променящите се навици и очаквания на клиентите.

В доклада се изтъква прогресът, постигнат от компанията по отношение на съществуващите цели и ангажименти. 71% от ангажиментите са постигнати или се изпълняват в срок и много от тях сега са интегрирани в деветте нови цели и вътрешните планове за действие. Ключовите постижения през изминалите 12 месеца включват:

  • 95% сертификация по FSC® във всички обхванати заводи в подразделенията Packaging и Paper
  • Подобрен резултат по EcoVadis - компанията запазва позицията си в най-добрите пет процента на всички оценявани организации
  • Продължаване изграждането на PackRight и Impact центрове, работещи с клиенти за проектиране на опаковки, утвърждаващи търговските марки, така че да се избегне излишно опаковане и да се постигне логистично оптимизиране.

В коментар в доклада Главният изпълнителен директор на DS Smith Майлс Робъртс споделя:

Иновативните опаковки имат да изиграят ключова роля при справянето с редица глобални предизвикателства, свързани с устойчивостта – осигуряване по-ефективно използване на ресурсите, оптимизиране на последното звено от доставката до клиента в нарастващо урбанизирани общества и намаляване разхищаването на храни и продукти с увеличаване на населението.

“Необходимо е да се направи повече, за да се гарантира, че няма да бъде забравена положителната роля на добрите, устойчиви опаковки. С нарастващото внимание, което се отделя на ролята на опаковките, ние всички трябва да направим повече, за да помогнем за справяне с предизвикателствата, свързани с “лошите опаковки”, като работим вътре в нашия бранш, с държавни и местни власти, със собственици на марки, с търговци на дребно, с рециклиращи и преработващи предприятия и с клиентите.”

Ема Сиечан - цитат

Светът се променя. С нарастването на електронната търговия, опаковките и репутацията на марките никога не са били така тясно свързани и увеличената видимост на опаковките за клиентите означава, че връзките с марките се изграждат както никога досега от вторични и третични опаковки. Опаковките, използвани в електронната търговия, трябва също да бъдат проектирани така, че да предпазват продуктите от нарастващ брой точки на взаимодействие, като същевременно да оптимизират последното звено от доставката до клиентите.