DS Smith оповестява годишния си доклад за устойчивост 2017

Бизнес моделът на DS Smith ни поставя точно в центъра на затворения икономически цикъл.

За DS Smith е удоволствие да публикува своя годишен доклад за устойчивост 2017, в който се отбелязва намаляване на емисиите от CO2 и разхода на вода, както и изпреварване на графика с цели четири години. Същевременно е отразена и нашата визия да бъдем водещ доставчик на устойчиви опаковъчни решения.

Тазгодишният доклад е озаглавен „Моделиране на затворения икономически цикъл“ и се концентрира върху ролята, която DS Smith играе в този цикъл, както чрез собствения си интегриран вътрешен бизнес модел, така и чрез фокуса на Групата върху взаимодействието с клиенти, което превръща опаковането в средство за създаване на по-ефективни вериги на снабдяване.

През 2017 г. DS Smith надгражда миналогодишните си постижения и дискутира напредъка, постигнат във всеки от седемте приоритетни аспекта на устойчивостта, разширяването на стратегията за ангажираност на заинтересованите страни, както и целите за предстоящата година. 

Иън Сим – цитат

Какво постигнахме през изминалите 12 месеца?

 

Нашият бизнес

  • Непрекъснат ръст на приходите с 6% при непроменливи валутни курсове.
  • Напредък във външните оценки, постигнат резултат 95B в Проекта за обявяване на въглеродните емисии (CDP) и Златен приз от EcoVadis.
  • 330 работни семинара в Impact центровете за нашите клиенти и участие в множество инициативи в областта на индустрията.

Нашата околна среда

  • Емисиите за един тон продукция са редуцирани с 6,7%.
  • 85% от нашите заводи са вече FSC® сертифицирани.

100% от заводите ни участваха в анкетата за самооценка Sedex, поставяйки основите за бъдещо развитие на дейностите по проследяване и прозрачност.  

Нашите служители

  • Коефициентът на трудов травматизъм се е понижил с 19%.
  • 207 от заводите ни приключват годината без нито един случай на загубено време поради инциденти, като по този начин все повече се доближават до дългосрочната ни цел за работно място без никакви злополуки.
  • Продължават активните инициативи за благотворителната фондация на DS Smith.

Годишният доклад за устойчивостта остава важен и единен източник на новини за всички заинтересовани страни за това как DS Smith осъществява дейност по отговорен и устойчив начин. Бъдещите ни действия ще бъдат обвързани с непрекъснатото подобряване на резултатите.

Марк Грийнуд