DS Smith и ECOWipes намаляват вредните емисии с 10% и разходите с 30% чрез оптимизация на дисплейните опаковки

Имплементираното решение позволява 30% спестявания по цялата верига на доставка. Допълнителен ефект от тези дейности е намалени вредни емисии с 10%

EcoWipes е производител на нетъкан текстил предимно използван в продукти за деца, козметика, хигиена и домакинство. Компанията постоянно търси иновации и оптимизации. Ние приложихме нашия подход на сътрудничество с тях.

На първо място извършихме одит на производствената линия на клиента, за да установим къде могат да се направят спестявания. Ди Ес Смит се фокусира върху дисплейната им опаковка за водеща собствена марка бебешки кърпички.  Експертите ни в опаковането забелязаха, че залепените опаковки с цяло дъно и много здрав капак могат да бъдат оптимизирани. 

РЕШЕНИЕ:

Чрез скъсяване на една от клапите за залепване на дъното и премахване на две от страните на капака, Ди Ес Смит успя да постигне 30% спестявания по цялата верига на доставки с 10% по-малко вредни емисии и 18% по-малко вложени суровини.

Предишна версия с по-дълги клапи на дъното:

 

Оптимизирана версия със скосени клапи:

 

 

Капак - съществуващата много здрава конструкция залепена по цялата височина е променена на капак тип U - вложените суровини са намалени от 0,37 m2 на 0,15 m2 - с 60 % измеримо.

Преди оптимизация:

                               

След оптимизация:

След тестване новата опаковка беше пусната в производство.

ПОЛЗИ:

Имплементираното решение позволи спестявания по цялата верига за доставка. Разходът на самата опаковка беше 32% по-нисък, но това не са всички спестявания. Благодарение на факта, че беше намалено количеството вложена суровина, оптимизирането на опаковките намали разходите за входящи суровини (с 32%), производствена линия (с 17%), съхранение  (с 33%) и рециклиране с 40%. Допълнителен ефект от тези дейности беше редуцирането на вредните емисии с 10%.

Разходите бяха намалени с 30% по цялата верига за доставка.

Този пример доказва, че съвместният подход и търсене на оптимизация с доставчици носи измерими резултати.

 

Свържете се нас тук, за да Ви помогнем да оптимизирате веригата си на доставки!