job at ds smith

Кариера

Стремим се не само да откриваме талантливи и амбициозни ентусиасти със страст към опаковките, които са готови да улеснят живота на нашите клиенти, но и се стараем да задържим тези кадри в компанията.

Екипът ни наброява над 22 000 ентусиасти от цял свят. Имаме за цел нашите служители да се чувстват ценени и се опитваме да им предадем нашите корпоративни ценности и идеи. Корпоративната ни култура, която се базира на амбиция и индивидуална отговорност, е най-голямото ни постижение.

Насърчаваме служителите си да усвоят петте основни ценности на нашата компания: да бъдат загрижени, предизвикателни, надеждни, отзивчиви и упорити. Тези основни ценности ни ръководят не само при вземането на решения, но те са залегнали и в основата на нашите корпоративни политики и практики. С тяхна помощ постигаме успешно стратегическите си цели и отговаряме на очакванията на всички заинтересовани страни.