DS Smith предприе множество промени за намаляване на теглото, пространството и разходите за вторичните опаковки на Schweitzer

Създаденото от DS Smith иновативно глобално решение се гради на нова концепция за изпитване, центриращи устройства, R-flute® и специални системи на механизация.

Предизвикателството

Предизвикателствата бяха тройно по-големи – да се компенсира изгубеното пространство поради механизираното изработване на кутиите за опаковане, да се запази якостта на вертикален натиск (BCT) и стабилността върху палетите въпреки страничните разрези на кутиите и не на последно място – да се намалят разходите и размерът на опаковката.   

Подходът

Преди да изберем механизирано решение за щанцовани опаковки се заехме с изучаването на процесите на механизация, палетизиране, продажби и т.н. при вече съществуващите вторични опаковки. Решението за опаковки за директна продажба (SRP) включва патентовано центриращо устройство, R-flute® и специална машина на DS Smith. Комбинацията от тези технологии допринесе значително за цялостно намаляване на разходите. Допълнителното предимство беше, че опаковките са готови за продажба в търговската мрежа.

Резултатите

  • 8% по-малко площ на картона
  • 50% по-малко амбалаж за палетите (спестяват се по 857 kg пластмасово фолио на година) благодарение на двумилиметровия центриращ механизъм в горната част на всяка кутия и съответстващия му блокиращ отвор на дъното на горната кутия
  • 35% повече контейнери за картон на палет* благодарение на използването на по-тънък картон R-flute® (от 3 mm на 2,2 mm)
  • Намаляване на броя камиони за доставка и последващо намаляване на емисиите въглеводороден диоксид
  • Новите ефективни решения за механизация увеличават производителността при опаковане 

*в сравнение с B-вълната

Решението при опаковките за директна продажба носи редица допълнителни ползи – по-лесно поставяне на рафтовете благодарение на непосредствения отвор (премахнати са двете странични ленти и горният панел), максимална видимост за потребителите чрез разпознаваема основа и по-голяма достъпност до кутиите, дори и при намалена височина на рафта. Успехът на решението за опаковане на DS Smith беше засвидетелстван и от присъдения Оскар за опаковки в категорията "Материали от велпапе". Най-важното обаче е, че клиентът остана толкова доволен от решението, че го интегрира и в останалите си продуктови линии.