top image danish crown.png

Как датска компания постигна успехи при устойчивостта, като намали годишните си емисии на CO2 до 290 тона

Danish Crown е глобална месопреработвателна компания, която се нарежда сред най-големите в бранша. Те имат всеобхватна стратегия за екологична отговорност, която включва редица цели, които ще помогнат да се сведе до минимум цялостното въздействие на компанията върху околната среда. Като част от тази стратегия Danish Crown и DS Smith стартираха съвместно проект за разработване на оптимизирано решение за намаляване на общите емисии на CO2 от опаковките.

Предизвикателството

Danish Crown изпраща и получава ежедневно стотици палети с камиони, движещи се по пътищата. Оптимизирането на опаковките с цел намаляване на тези пътувания представлява златна възможност за редуциране на въглеродния отпечатък. В DS Smith сме наясно какъв е потенциалът за намаляване на въздействието върху околната среда на всеки етап от веригата на снабдяване без да се правят компромиси с качеството и функционалността на опаковката.

Подходът

Специалистите на DS Smith прегледаха цялата верига на доставяне и гамата от опаковки на Danish Crown и установиха, че има голям потенциал за оптимизация. След продължителен диалог с Danish Crown и провеждането на редица различни тестове компаниите съвместно стигнаха до решение: Капаците с 4-точково залепване, които се използваха в повечето опаковки, да започнат да се произвеждат от велпапе с R вълна вместо от велпапе с B вълна.

Преминаването към R вълна доведе до намаляването на количеството материал в опаковката, тъй като тя е с 27% по-тънка от B вълната, но без да се прави компромис с товароносимостта и издръжливостта, които бяха необходими на Danish Crown. По-малкото количество материал на опаковката намали емисиите на CO2 на Danish Crown, а това от своя страна понижи и броя на палетите. Ситуацията донесе ползи и за двете страни, тъй като броят на пристигащите камиони, а оттам и натоварването на пътя се понижиха. В резултат от оптимизацията се получи и спад на разходите за складиране, обработка и доставка. Това е ясен пример за това как намаляването на CO2 и разходите вървят ръка за ръка.

Резултатите

- Намаляване на емисиите на CO2 с 290 тона поради по-ниската консумация на хартия и по-малкото камиони по пътищата.

- Спад с 25% на разходите за складиране, обработка и доставка, тъй като броят на палетите във входящата и изходящата логистика беше намален.

Потребителското изживяване

Окончателното решение директно допринесе за факта, че успяхме да намалим емисиите си на CO2 с 290 тона годишно – резултат, който отразява високите ни амбиции по отношение на околната среда. За проекта беше голямо предимство, че имахме едно единствено лице за контакт от DS Smith, което имаше необходимите умения и участваше в процесите още от самото начало – от първоначалните изчисления и тестове до окончателното им реализиране.

— Сандра Шварце Екхоф, Закупчик на Danish Crown Group