Автоматизацията увеличава ефективността при Ritter Sport

Автоматизирано опаковъчно решение увеличава ефективността във веригата на снабдяване и осигурява повече продажби за производителя на шоколади Ritter Sport.

Заедно с Ritter създадохме иновативно дисплейно решение за шоколадите от 100 и 250 грама, което се използва в магазините по цял свят. Това ще осигури единно представяне на марката в различните страни и максимална ефективност в цялата верига на снабдяване.

С помощта на нашия консултатитвен процес OptimSolutions разгледахме целия цикъл на опаковане в Ritter, за да разработим интуитивно опаковъчно решение, което е лесно за сглобяване и попълване и в същото време гарантира възможност за максимално увеличаване на продажбите.

Уникалната ни концепция се базира на принципа на строителните блокчета. Стандартизирахме горните и страничните панели, за да опростим опаковката, както и да редуцираме броя на различните компоненти. По този начин само с няколко елемента могат да се създават дисплеи с всякакви размери за различни количества шоколад.

За пръв път тавите за продукта не се зареждат на ръка, а от машина. Дори поставянето на отделните тави и позиционирането им е автоматизирано.

Наклонените улеи гарантират, че шоколадите просто се плъзват надолу, когато се вземе някой от тях. По този начин се осигурява постоянна наличност на продукта и няма нужда от система за попълване.

Идентичните височини и симетричната конструкция на дисплеите гарантират последователно поставяне и подреждане на марката при различните продуктови групи в търговските обекти. Благодарение на логата и ключовите визуални ефекти, които са разпознаваеми както на национално, така и на международно ниво, опаковъчното решение за Ritter Sport може да се използва в магазини по цял свят.