electronics-packaging.jpg

Устойчива защита на чувствителна електроника

Наскоро помогнахме на международна телекомуникационна компания да намали въглеродния си баланс, като направихме опаковките им за чувствителни електронни устройства по-екологични.

Предизвикателството

Устойчивостта стои високо в дневния ред на телекомуникационния гигант. От компанията са поели ангажимент да редуцират до минимум въглеродния баланс в дейността си. Въпреки това заради своята чувствителност години наред хиляди електронни устройства се разпращаха по света в неекологични пластмасови опаковки. Компанията се нуждаеше от ново, рециклируемо и по-екологично решение.   

То трябваше да бъде създадено от влакнести материали, които адекватно да защитават чувствителните устройства по време на автомобилен, железопътен, въздушен и морски транспорт. Опаковката беше подложена на най-трудния тест на компанията за потвърждаване на нейните защитни функции. Той е базиран на стандартите ASDM D419609 и включва проверки за изпускане, вибрация и натиск, както и такива, които да гарантират адекватна защита срещу влага. 

Подходът 

Отговорихме на запитването на компанията с предложение, базирано на един от нашите иновативни дизайни в процес на разработване. Решението се състои от две части: изключително стабилна пресована влакнеста вложка, изградена изцяло от рециклирани материали, и външна опаковка с покритие, което осигурява защита от дъжд, пръски, влага и морска вода. Освен това индивидуалното решение включва вградена дръжка, която улеснява носенето, както и процеп във вложката, който да побира конзолата за стенен монтаж на устройството. 

От компанията приветстваха нашия дизайн и подложиха неговите защитни функции на обширни изпитвания. Нашето решение издържа всички тестове с отличие! След като миналата пролет опаковката беше пусната в употреба, се очаква успехът на решението на DS Smith да нараства все повече през следващите години, с оглед на стремглаво увеличаващия се брой доставяни продукти до всяко кътче на света.

Резултатът 

Решението е не само стабилно и устойчиво, но помага и за намаляване на разходите за транспортиране на опаковките до опаковъчната станция. Външната опаковка може да се транспортира разгъната, а вложките да се подреждат една върху друга. Така решението използва само една малка част от пространството, което е било необходимо за предишните пластмасови опаковки. Броят на изискуемите доставки беше значително намален. Нещо повече – опаковката се сглобява много лесно и бързо при самото си пристигане. 

DS Smith се гордее, че успя да помогне на тази международна компания в нейния по-отговорен и устойчив подход към бизнеса и да допринесе за нейния ангажимент да намали въглеродния си баланс.