Една опаковка за два сектора на индустрията

Всеки един материал и продукт се транспортира по специфичен начин и се нуждае от различно ниво на защита. Големите алуминиеви профили, например, могат без проблем да се транспортират в насипно състояние, но за LED лентите e жизненоважно да бъде осигурена защита срещу удар, за да оцелеят по време на пътуването си.

Предизвикателството

Двама производители от различни сектори на индустрията (строителство и електроника) се обърнаха за помощ към DS Smith. Трябваше да разработим безопасна транспортна опаковка, с която иновативните им продукти, произведени от големи алуминиеви профили с вградени LED ленти, да могат да бъдат транспортирани до САЩ непокътнати. 

Подходът

Да създадем рентабилна защитна опаковка, която отговаря на големите изисквания на един иновативен продукт. След като завършихме дизайна, трябваше да убедим производителите в ефективността на концепцията ни. Подложихме опаковката на редица тестове в напълно оборудвания център за изпитвания на DS Smith (pack right center). Опаковката, която съдържаше в себе си и самия продукт, премина изпитвания за устойчивост на удар, отговарящи на най-новите стандарти, а след това LED лентите бяха щателно проверени, преди да бъдат натоварени на борда на самолета.

Резултатът

  • По-добра защита, тъй като удароустойчивата опаковка гарантира, че чупливият и скъпоструващ продукт ще стигне непокътнат до пазара.
  • Повече продажби, тъй като клиентите получават стоките по-бързо благодарение на опаковките, подходящи за въздушен транспорт.
  • По-ниски разходи заради усъвършенстването на логистиката и складирането с вече лесното за стифиране опаковъчно решение.
  • Подобряване на екологичните показатели благодарение на напълно годната за рециклиране опаковка.
  • По-висока рентабилност, тъй като опаковката позволява повторно отваряне и затваряне, което означава, че може да се използва многократно.

Решението се състои от обвивка (комбинация от дърво и велпапе), в която могат да се опаковат 4 слоя от по 6 секции. Всеки слой се състои от велпапен плот със залепващи се PE ленти, които защитават електрониката от удари по време на транспортиране.