Agenda-BG.png

Опаковката оказва влияние върху продажбите и печалбата

Постигаме реални резултати и бърза възвращаемост на инвестициите: повече продажби, по-ниски разходи и по-устойчива оперативна дейност. Заедно ще проучим как опаковката подпомага Вашия маркетинг и комуникира с купувачите в момента на истината; как можете да я използвате, за да защитите стоките си, да редуцирате до минимум отпадъка; и как да оптимизирате използваното пространство в опаковката, мястото за съхранение и разпространението.

За да извлечете максимална полза от опаковките от велпапе, трябва да ги поставите сред Вашите топ приоритети. Консултирайте се с DS Smith и ще имате на разположение нашата широка гама материали, познания за дизайн и техники на печат в комбинация с мрежата от нашите постоянно развиващи се Impact центрове и PackRight центрове.  Където и да развивате дейност, можем да Ви бъдем полезни с ноу-хау и производствени бази в 30 страни в цяла Европа.