cardboard-pallet-solution.jpg

Разходите Ви за управление на палети са прекалено високи?

Изберете KAYPAL®MR!

KAYPAL®MR е решение за стандартни палети от картон, предвидено само за операции при възлагане на многопластови поръчки и предназначено за операции от физическата верига на снабдяване с бързооборотни потребителски стоки: работейки в непрекъснат цикъл, KAYPAL®MR свързва складовете за бързооборотни потребителски стоки с центровете за дистрибуция на търговците на дребно.

KAYPAL®MR е модел за сътрудничество, където всички участващи страни споделят ползите от подобрената устойчивост, по-голямата прозрачност и осезаемото намаляване на разходите.