pallet with point of pruchase bases

Основи за палети

Нашите леки и устойчиви картонени палети KAYPAL® с възможност за печат са идеална основа за дисплеи за търговски обекти и допринасят за утвърждаването на Вашата марка.

Благодарение на системата Klip палетите и дисплеите могат да бъдат сглобени за секунди без никакви инструменти или скоби. За закрепване на палета към дисплея могат да се използват скоби или залепващи ленти.