INDUSTRIAL PACKAGING EASY PACK

Easy Pack

Easy Pack е предназначен за стандартни европалети с размер 1200 x 1000 mm или 1200 x 800 mm.

Опаковките Easy Pack се предлагат от петпластно или седемпластно велпапе и са подходящи за опаковане на продукти с тегло до 1000 кг с възможност за двуетажно стифиране при международно изпращане на стоки.

Благодарение на сгъваемата си предна част Easy Pack предлага неограничен достъп за лесно разопаковане на продукта, като същевременно е достъпен от всички страни. Easy Pack също намалява необходимостта от огъване и разтягане, като по този начин намалява потенциалните рискове от нараняване.

Палетните кутии и междинните контейнери за насипни продукти са икономична алтернатива за опаковане, която спестява разходи за работна ръка и транспорт. Клиентите печелят от лесния достъп и намаленото количество картон, което трябва да се рециклира.

Easy Pack се произвежда по спецификация на клиента, което създава професионален имидж, оптимизира целия процес и значително намалява разходите. В комбинация с нашите палети от картон контейнерът може да се използва повторно или напълно да се рециклира, от което печели околната среда.

Нашите креативни решения се разработват от опитни дизайнери и инженери в тясно сътрудничество с клиента и винаги са съобразени с неговите потребности. Идеите за опаковане са тествани в нашите сетрифицирани от UKAS и BSI лаборатории, за да гарантираме високо качество на предлаганите от нас продукти.