e-commerce-packaging.jpg

Онлайн продажби на дребно и електронна търговия

Бързият растеж на онлайн продажбите на дребно постави нови предизвикателства пред опаковките от велпапе. Те не трябва да служат само за реклама и защита, но и да осигуряват ефективна дистрибуция във всеки етап.

Нашите иновативни решения отговарят на много от следните изисквания:

  • Предотвратяват повреждане, независимо от неблагоприятните условия на сложните вериги на снабдяване.
  • Надеждно съхраняват в опаковката дори деликатни продукти като растения или продукти от стъкло, докато клиентът ги получи в отлично състояние.
  • Оптимизират скоростта и продуктивността в халето за опаковане.
  • Защитават продуктите срещу фалшифициране и кражба.
  • Осигуряват съответствие между реалността и очакванията, когато купувачите получат или отворят опаковките.
  • За тази цел могат да се приложат множество техники, свързани с отпечатването, външния вид и представянето.
  • Осигуряват удобна система за връщане, като се използва същата повторно запечатана опаковка без следи от увреждане и влошаване на качеството.

Нашите технически специалисти и дизайнери подпомагат клиентите и техните дизайнерски екипи във всички аспекти на онлайн продажбите на дребно и възлагането на поръчки, от опаковането и дистрибуцията до маркетинга и опита на купувачите.