ppacakging for distribution and mail order

Дистрибуция

Велпапето и до днес си остава една от най-рентабилните форми на опаковане за сектора на дистрибуцията и доставките.

Новите технологии и дизайнът на опаковките все повече разширяват границите на възможностите в този сектор.

Пример за това са RFID чиповете, вградени в опаковките от велпапе, които улесняват проследяването и най-вече борбата с фалшифицирането. Новите методи за производство на опаковки също допринасят за постигането на безопасни и практични методи за доставка на стоки.