logistics-distribution-2.jpg

Логистика и комисиониране

Като лидер на европейския пазар на палети от картон предлагаме широка гама продукти за секторите логистика и комисиониране.

Осигуряваме решения за еднократна или многократна употреба, които допринасят за оптимизиране цикъла на снабдяване.