Нашият Глобален център за електроника вдъхва живот на Вашите проекти

Част от опита ни за опаковките в областта на електрониката се базира на знанието, че всеки продукт от тази индустрия има свои уникални нужди и изисквания. Разбирането на тези нужди е първата стъпка към вдъхването на живот на Вашия проект.

Заедно с Вас ще анализираме глобалния цикъл на снабдяване, за да определим какво точно трябва да постига опаковката през всяка стъпка от пътуването си. Така ще можем да дефинираме резултатите, които искате да постигнете. Имате нужда да увеличите продажбите си? Да намалите разходите? Или да минимизирате риска? Нашите експерти ще Ви съдействат за постигането на тези цели.

След това ще определим необходимите технически параметри според желаните резултати. Колко здрава трябва да е опаковката? Какви характеристики трябва да притежава? Колко е важно да има привлекателен външен вид? Тези въпроси лежат едва на повърхността на множеството фактори, които трябва да се вземат предвид при създаването на възможно най-добрата опаковка.

От голямо значение е и средата на опаковката. По вода ли ще се транспортира продуктът? Или по въздух? Или пък по суша? А може би всичко изброено? Ако Вашият продукт преминава през допълнителни опаковъчни и експедиционни дейности, преди да стигне до клиента, ще проектираме опаковката така, че да оптимизира всеки следващ процес.