shirt-pencils.jpg

В нашите лаборатории се тества в реални условия

Преди да започнем производство на всяка опаковка, ние я подлагаме на множество изпитвания, за да гарантираме, че отговаря на Вашите и нашите високи изисквания.

В GEC провеждаме вътрешни изпитвания за устойчивост на удар, които са част от нашата глобална мрежа модерни лаборатории за изпитвания. За още по-голяма сигурност изпитванията на опаковките се провеждат в съответствие със стандартите ASTM, ETSI, IEC, IEEE, ISO, ISTA и MIL. В зависимост от това накъде ще отпътува Вашата опаковка и за какви цели трябва да послужи, разполагаме с набор от изпитвания, които да гарантират, че тя ще изпълни мисията си:

 • Изпитвания за устойчивост на климатични въздействия
 •  Изпитвания за устойчивост на удар
 •  Изпитвания за устойчивост на вертикален натиск
 •  Изпитвания за устойчивост на натоварване и натиск при стифиране
 •  Изпитвания за устойчивост на вибрации,
 •  ECT, BST, BCT и други
 •  Изпитвания за устойчивост на статично и динамично стифиране
 •  Изпитвания за устойчивост на хоризонтално и вертикално ударно натоварване
 •  Изпитвания за устойчивост на ударно натоварване под наклон
 •  Изпитвания за устойчивост срещу корозия
 •  Изпитвания на материалите за пълнеж