tools-processes.jpg

Нашите процеси и инструменти

GEC разполага с инструменти и процеси, които непрекъснато се усъвършенстват, за да отговарят на високите изисквания на нашите клиенти за опаковки, които имат оптимално съотношение между разходи, защита на продукта, екологични показатели и много други.

Инструменти като Optim и Bestpack извършват пълен анализ на разходите в цикъла на снабдяване, който включва опаковане, дистрибуция, попълване, връщане, изхвърляне и т.н.

Съотношението между оптимално добра и здрава опаковка е решаващ фактор за постигане на баланс между разходи и защита.

Що се отнася до формата и материалите, DS Smith разполага с множество креативни инструменти, които гарантират, че опаковката Ви прави всичко необходимо, без да надвишава зададените параметри.

Нещо повече – анализираме въглеродния отпечатък за предложеното от нас решение за опаковане, за да гарантираме, че можете да измерите въздействието на опаковката за постигане на Вашите цели за устойчиво развитие.