Global-electronics-centre1.jpg

Глобален център за електроника

Нашият Глобален център за електроника (GEC) е наистина уникален. Той се намира в Будапеща и е мястото, където под един покрив са събрани всичките ни експертни ресурси в областта на електрониката – от отделите по продажби и управление на проекти до разработчиците и специалистите по снабдяване.

Независимо колко е сложен Вашият проект, нашите експерти ще работят в тясно сътрудничество с Вас, за да осигурят решения, изработени от широка гама материали, които да отговарят на специфичните Ви изисквания. Тук те имат под ръка всички необходими познания, умения и системи. Присъединете се и Вие! Елата и посетете този уникален център, включете се в някой от нашите семинари или дни на иновациите и се потопете в атмосферата.