Контакт

Отдел Продажби

Ди Ес Смит България АД 
кв. Главиница, гр. Пазарджик, България
Т +359 34 401202
e-mail: Sales.Bulgaria@dssmith.com