🌿 Малки Герои: Природата, Уроците и Вълнуващото Преживяване на Децата

Ди Ес Смит България, в сътрудничество с ДГ "Детелина" в с. Паталеница и изнесените групи в с. Дебръщица и с. Црънча, създаде тридневно приключение, наречено "Малките Герои: как да се грижим за природата", в периода 4-6 декември 2023 г., привличайки вниманието и участието на повече от 40 деца.

На фокус в презентацията "Природата и Ние" беше разглеждането на ключови теми, свързани с опаковките. Децата бяха въведени в света на нашите ограничени природни богатства, модела "вземи, използвай, изхвърли" и важността от рециклирането и правилното разделяне на отпадъците.

Вълнуващата игра "В правилния цвят ме постави!" последва, съсредоточавайки се върху обогатяването на знанията на децата за разделното събиране на отпадъци. Ди Ес Смит предостави иновативни кошчета от велпапе, а всяко дете получи индивидуално изработена корона със снимка на продукт, който децата трябваше да покажат къде трябва да бъде рециклиран.

Slide4.PNG

В кулминацията на всяко събитие, малките герои украсиха устойчива елха, изработена от велпапе. Техният вдъхновяващ ентусиазъм съчетан с желанието да допринесат за опазването на околната среда ги насочи да създадат играчки от природни и отпадъчни материали.

Slide1.PNG

Slide2.PNG

Този инициативен проект не само подобри познанията на децата относно важността на опазването на природата, но ги и възпита за отговорност и грижа.

Ди Ес Смит България с гордост подкрепя и насърчава  образователни и екологични инициативи, които формират устойчивото бъдеще на нашата общност.

Благодарим от сърце на невроятните госпожи от ДГ "Детелина" в с. Паталеница и изнесените групи в с. Дебръщица и с. Црънча, г-жа Мариана Василева и Ваня Андонова!

Slide3.PNG

🌍 Кръгова икономика и Завръщане към Природата

Кръговата икономика налага необходимостта от радикална промяна в начина, по който произвеждаме и използваме ресурсите и материалите всеки ден. Повишаването на осведомеността, уменията и ангажираността са от ключово значение за успешния преход към кръгова икономика. С увереност, знание и умения можем заедно да постигнем по-голям напредък и по-бързи резултати, необходими за промяната.

В Ди Ес Смит вярваме, че бъдещето на нашата планета е наша отговорност, а част от нея е да обучаваме бъдещото поколение как да се грижи за околната среда и да прави разумни избори. Този подход е залегнал и в нашата стратегия за устойчивост "Сега и в бъдеще", където сме се си поставили за цел до 2030г. да ангажираме десет милиона души с кръговата икономика и кръговия начин на живота🌿💚