Иновация в бариерната технология

Повече от половината (51%) продажби на дребно в световен мащаб представляват онлайн пазаруване , като този растеж на електронната търговия не показва признаци на забавяне. В същото време търговците на дребно и марките са подложени на все по-голям натиск да отговорят на очакванията на потребителите за устойчиво развитие.

И двете тенденции оказват натиск върху веригите на доставка и върху опаковките, в които се пренасят тези стоки. Затова трябва да направим подходящи опаковки. Това дава възможност за по-ефективна верига на снабдяване и намалява въздействието на опаковките и артикулите върху околната среда. Опаковките, които са проектирани от експерти и са подходящи за целите, могат да допринесат за намаляване на отпадъците по няколко начина – включително да предотвратят повреждане и връщане на артикулите, както и да намалят обема на използваните опаковки, което е от полза както за репутацията на марката, така и за околната среда.

Запазваме материалите в обръщение

Опаковките на основата на влакна имат най-високо ниво на рециклиране от всички опаковки и затова са идеалният избор за марки, които искат да направят веригите си за доставки по-устойчиви. В DS Smith нашият кръгов бизнес модел „от кутия до кутия” означава, че можем да рециклираме картон и да използваме влакната му в рамките на едва две седмици. Освен това можем да рециклираме влакната до 25 пъти, като се грижим материалите да останат в обръщение за по-дълго време.

Разбира се, другите материали имат алтернативни свойства, както пластмасата запазва храната свежа за по-дълга трайност и не пропуска течност. Важно е да се възползваме от тези полезни свойства в картонените опаковки и да гарантираме, че картонените ни кутии са възможно най-здрави, за да намалим броя на трудните за рециклиране пластмаси в обръщение, както и да предотвратим попадането на още пластмасови отпадъци в морето. На фона на неотдавнашната глобална инициатива за намаляване на замърсяването с пластмаса в океаните, няма по-подходящо време да се уверим, че премахваме трудните за рециклиране пластмаси.

ocean-plastic-resized.jpg

Допълваме влакната, за да правим по-здрави продукти

Разработването на бариерни технологии и иновациите са от ключово значение за усилията ни да използваме опаковки на основата на влакна като заместител на трудните за рециклиране пластмаси. Иновациите в повърхностната обработка,

формулите на покритията и технологиите на нанасяне са ключът към разработването на рециклируеми кутии от велпапе, които могат да допринесат за намаляването на използваната пластмаса. Това включва допълване на влакната, за да се направят продуктите по-здрави и водоустойчиви, за да се емулират свойствата на пластмасовата опаковка.

Намираме правилното решение

Защитата на стоките в електронната търговия от момента, в който попаднат в кутия и във веригата на снабдяване, до момента, в който са доставени на клиента, е от съществено значение. Но всяко пътуване е различно. От ключово значение е за всяка кутия да се използва правилната бариера, за да се оптимизира нейната производителност и устойчивост. Дизайнерите трябва да вземат предвид всичко – от това как се прилага, до ефективността и до съображения като това в каква степен картона се поддава на оформяне във формата на кутия.

Във веригата на доставки е възможно кутиите да бъдат подложени на различни замърсители, като вода, влага и мазнини. Всички те могат да повредят опаковката и съдържанието ѝ, ако защитата не е достатъчна.

Предизвикателството се крие в избора на материал за производството на тези бариери. DS Smith използва опита и експертизата на нашите дизайнери, за да оптимизира бариерите в опаковките за тяхното рециклиране. Ако се използва традиционно пластмасово решение, то трябва да бъде напълно рециклируемо или да има свойства, които да позволяват на пластмасата да се разпадне в процеса на рециклиране. В DS Smith сме поставили праг за максимално допустимото съдържание на конвенционалната пластмасова бариера и то е 5% от състава на кутията, защото ако е повече, ще намали нейната рециклируемост.

Cardboard box supply chain.jpg

Технологията за устойчиво ламиниране е възможен вариант за решенията от влакна, който може да замени трудните за рециклиране пластмаси в опаковките в традиционните търговски канали или в каналите за електронна търговия. Тънкият пластмасов слой може да се ламинира върху картон от влакна и можем да гарантираме, че той представлява по-малко от 5% от кутията. Има и алтернативни материали за ламиниране, които не са от пластмаса и придават свойство на бариера при определени приложения.

Иновации в ход

Екипът на DS Smith за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) създаде още една иновативна бариерна опция, която използва биоразградими и водоразтворими полимери, за да защити кутията по време на пътуването ѝ до клиента. Те могат да бъдат отделени от рециклируемите влакна по време на процеса на рециклиране. Следователно, тези пластмасови алтернативи на теория биха могли да съставляват повече от 5% от кутията, ако е необходимо, тъй като не се разчита потребителят да ги отделя. Използването на рециклируеми пластмасови алтернативи е от полза за околната среда, тъй като означава, че твърдите пластмаси се отстраняват от обръщението, а използването на биоразградими влакна означава, че в процеса на рециклиране ще има по-малко замърсяване.

В други случаи, пластмасовият слой може да се премахне изцяло, като се замести с покритие или лакове. В програмата за НИРД на DS Smith се изследват различни формули за покрития. Тези покрития са здрави, за да защитават кутията, като същевременно се стремят към 100% рециклируемост и кръгова икономика.

Дългосрочни цели

DSSmith cardboard.jpg

С поглед към бъдещето нашият екип за НИРД продължава да поставя устойчивото развитие в основата на нашия иновативен процес, като се придържа към нашата стратегия за кръгова икономика „За сега и за бъдещето”, която поема ангажимент да предложи на всички клиенти 100% рециклируеми опаковки в рамките на две години. Като част от нашата инвестиция в НИРД в размер на 100 милиона паунда ключовият фокус на нашата компания ще бъде ускоряването на проучванията за нови материали, включително разгръщане на бариерните технологии, които могат да се използват в опаковките в електронната търговия.

Възможностите за бариерни технологии продължават да се разширяват и решенията на основата на влакна предизвикват погрешното схващане, че пластмасата е най-добрата защита за стоки, които се транспортират. Те не само могат да осигурят подходяща защита, но фактът, че подлежат на рециклиране ги прави по-устойчиви.