Над 313 млн. проблемни пластмасови елементи, премахнати за две години

Лидер в борбата за замяна на пластмасата - само през последните две години* сме премахнали над 313 милиона проблемни пластмасови елементи в отговор на амбициозната ни програма за замяна на пластмасата.

Тази значителна цифра се равнява на повече от три милиона броя седмично, тъй като клиентите и потребителите потвърждават търсенето на опаковки на базата на влакна, като алтернатива на трудните за рециклиране пластмаси.

За да отговорим на това търсене, нашите дизайнери работиха с клиентите, за да създадат хиляда нови иновации, които да заменят пластмасата. Бяха създадени решения за премахване на ежедневните пластмасови изделия, включително тави за готова храна, пластмасови тарелки за плодове и зеленчуци и пластмасови пръстени за шест броя бутилки, които замърсяват планетата. Всичко това се случва в момент, когато различни кампании подчертават количеството пластмаса, която се превръща в отпадък, поради което премахването ѝ на етапа на проектиране е по-важно от всякога.

С наша помощ, клиентите ускоряват амбициите си да премахнат проблемните пластмаси от своите продукти. С показателите ни за кръгов дизайн можем лесно да покажем къде пластмасата може да бъде заменена, колко кръгови са опаковките и къде да направим подобрения.

Samantha Upham
Бизнес партньор по устойчивост - продажби, маркетинг и иновации

"Всичките ни 700 дизайнери са обучени на принципите на кръговия дизайн, което означава, че можем да изключваме проблемните пластмаси още на началния етап и да намираме алтернативни решения на базата на влакна, които осигуряват необходимите характеристики."

През следващата година ще продължим да насърчаваме внедряването на алтернативи на базата на влакна сред нашите клиенти в отговор на потребителското търсене на пластмасови алтернативи.

41%

от потребителите искат опаковки, произведени от алтернативни възобновяеми източници

52%

от британците биха купили стоки с по-малко пластмаса, за да допринесат в рециклирането

В скорошно проучване, подготвено по поръчка на DS Smith, четирима от всеки десет потребители (41%)** искат опаковки, произведени от алтернативни възобновяеми източници, а в отделно проучване 52% от британците заявиха, че биха купували продукти, които съдържат по-малко пластмаса, за да се подобри нивото на рециклиране в Обединеното кралство.***

Като част от нашата стратегия за устойчивост "За сега и за бъдещето" имаме амбицията да премахнем от рафтовете на супермаркетите един милиард бройки проблемна пластмаса, като ги заменим с алтернативи от велпапе.

 

*За период от 2 години - от май 2020 г. до април 2022 г.

**Проучване на пазара, проведено от OnePoll: Потребителско проучване: 2 000 пълнолетни граждани на Обединеното кралство, които са пазарували онлайн през последните шест месеца. Проведено между 17 юни и 23 юни 2022 г.

***Проучване, проведено от YouGov: 2 081 пълнолетни граждани на Обединеното кралство (данните са претеглени и са представителни за всички пълнолетни граждани на Обединеното кралство). Проведено между 18 февруари и 20 февруари 2022 г.