Постижения в областта на устойчивото развитие за Delhaize с нова опаковка "Direct Box"

Белгийска верига супермаркети спестява 160 тона опаковъчен материал и намалява вредните емисии с 30% при входящ транспорт благодарение на нов дизайн, съчетан с проект за механизация

Брюксел - Гент, 23 октомври 2020 г. - Delhaize Белгия, водещата верига супермаркети, оптимизира процеса на опаковане, за да отговори на повишеното търсене на доставки по домовете в партньорство с DS Smith, водещ доставчик на устойчиви опаковки.

Със създаването на новата си опаковка "Direct Box", търговецът може да намали вредните емисии с над 87 тона. 

През последните месеци в резултат на пандемията Covid-19 търсенето на доставки по домовете значително нарасна. За да продължи да изпълнява амбициозните си цели за устойчивост, Delhaize работи в сътрудничество с екип от експерти по кръгов дизайн на DS Smith, за да създаде нов облик на своята опаковка за електронна търговия и да намали обема на доставките. За да отговори на повишаващото се търсене беше въведена автоматизирана машина за опаковки, за да се осигури ефективна доставка до домовете и магазините в Белгия.

 

Нико Буеленс, Мениджър Проекти електронна търговия Delhaize коментира: "Новата опаковка "Direct Box" е иновативна и многократно използваема тава от велпапе с подсилени дръжки, което осигурява допълнителна здравина.

Новопроектираната "Direct Box" се произвежда от 100% рециклиран картон, който след употреба е напълно рециклируем. В резултат на новия дизайн ще бъдат спестени общо 160 тона опаковъчен материал на годишна база. Това означава, че във веригата на доставки ще са необходими 32 камиона по-малко, а нуждата от складово пространство ще бъде намалена с над 1000 палета. Общо намаление на вредните емисии с не по-малко от 87,2 тона.

Филип ван Импе, Ди Ес Смит Експерт Машини за Опаковки казва: "За да се постигнат възможно най-добрите резултати по отношение на устойчивост и ефективност, опаковките и машините в производствата на клиентите трябва да бъдат взети под внимание още в началото на разработването на нов дизайн. Чрез прилагането на нашите Принципи за Кръгов дизайн успяхме да подкрепим Delhaize в създаването на нова система, в основата на която са залегнали устойчивостта и възможността за рециклиране. За нас е удовлетворяващо предизвикателство да предлагаме решения, които допринасят за постигане на целите за устойчивост на нашите клиенти."

И двете компании имат амбициозни екологични цели и проектът е част от индивидуалните им стратегии за намаляване на въздействието на опаковъчните материали върху изменението на климата и намаляване на вредните емисиите по цялата верига на доставки.