DS Smith и Solarenn: Партньори в премахване на пластмасата

Тристранно партньорство за еко дизайн на опаковки от велпапе

“Еко дизайн е бизнес подход, който изисква инвестиции и време в дългосрочен план” обяснява президента на Solarenn, Кристоф Русе. Тристранно усилие от три действащи лица на сектора, Кооперация за плодове и зеленчуци  Solarenn, Ди Ес Смит, като водещ доставчик на устойчиви опаковки и ETpack, като производител на машини  - помогна за оптимизирането на опаковки за домати по цялата верига за доставка. Общата цел? Преминаване към по-устойчиви решения и елиминиране на пластмасата за еднократна употреба. За тази цел те разработиха 100% картонени опаковки, които са иновативни и с еко дизайн, позволяващи максимална гъвкавост и видимост на продукта. Съвместният проект е иницииран през септември 2020г.

Този ангажимент отговаря на очакванията на френските потребители, които са все по-загрижени за въздействието на тяхното потребление върху околната среда и сега поставят под въпрос хранителната индустрия. През последните 2 години наистина има силен натиск от страна на потребителите да премахнат пластмасата за еднократна употреба.

fruti&vegetables.png

 Нула пластмаса и 100 % велпапе за 7 тарелки през 2021г.

През 2021г., Solarenn ще има 7 различни тарелки на пазара, които са от 100% велпапе и нула пластмаса. Асортиментът е от: 250, 350, 400 и 500гр. за малки кръгли чери домати и дълги чери домати. Докато очаква обратна връзка от потребителите, Кооперацията продължава да работи със своите партньори върху останалата част от проекта.

За Solarenn, Ди Ес Смит разработи напълно нови опаковки от две части: дъно и капак. Дъното без печат е произведено от велпапе, а капака е от твърд картон. Горната част се захваща за дъното механично, а предварителен разрез на страната на опаковката позволява лесното й отваряне.

Прецизните отвори върху горната част спомагат за повишаване на видимостта на продукта. По отношение на логистиката това решение с две отделни части спестява от 10 до 15% от броя на изпратените палети в сравнение с експедирането на тарелки с поставен капак. Следователно въздействието върху околната среда се оптимизира чрез намаляване на броя на камионите на пътя.

Рециклируемост, намаляване и заменяне на пластмаса, влагане на рециклиран материал, многократно използване...всички тези въпроси бяха в основата на мисленето на Solarenn относно опаковките за последните няколко години. Затова от съществено значение остават опаковките с еко дизайн. “Те предпазват продуктите по време на транспортиране, поддържат тяхното качество и осигуряват проследимост за потребителите” обяснява Изабел Жорж, директор на Solarenn.

---

Искате ли да научите повече за нашата гама от опаковки за пресни плодове и зеленчуци?