C2B | 4% Спестявания Чрез Промяна на Вълната в Транспортните Опаковки

С2В - как да постигнете 4% спестявания чрез промяна на вълната в транспортните опаковки

Промяната на вълната на транспортната опаковка FEFCO 201 от C (4mm) на B вълна (3 мм) доведе до 4% спестяване по цялата верига на доставки.

Създаването на опаковки в един променящ се свят най-често означава разработване на иновативни решения за опаковане. В някои случаи обаче стандартни опаковки FEFCO 201 вършат най-добра работа. Безспорно предимство е ниската цена, скоростта на производство, съвместимостта на опаковките с опаковъчни машини и стандартизацията на самата конструкция и  във всички тези случаи, DS Smith продължава да търси решения за оптимизиране.

Предизвикателство:

Нашата цел е непрекъснато да търсим по-добри решения, които да донесат финансови, материални и устойчиви спестявания.

Решение:

За един от нашите ключови клиенти, ние предложихме да променим вълната на транспортната опаковка FEFCO 201. След внимателен анализ на опакованите продукти, палетизиране, входяща и изходяща логистика и разходи за отпадък, ние предложихме да променим вълната на опаковката от С вълна (4mm) на B вълна (3 мм).

Промяната в дебелината на велпапето с 1 мм значително намали финансовите разходи, употребата на суровини, както и ефекта върху околната среда във веригата на доставки. Промяната стана възможна чрез задълбочен анализ на веригата на доставки и всички операции, на които се подлага опаковката. Всички наши анализи бяха направени на база редица тестове. Преди да доставим опаковките, извършихме тестове за якост в лабораторията на DS Smith и в помещенията на клиента. Проверихме дали опаковката отговаря на определени изисквания и качеството на печата върху променения материал. Преди реалното производство проведохме транспортни тестове, използвайки новата оптимизирана опаковка. Благодарение на всичко това бяхме сигурни, че промяната на вълната до по-ниска ще гарантира необходимото качество и издръжливост на транспортната опаковка.

Резултати:

Символичната промяна от 1 мм допринесе до осезаеми ползи по цялата верига на доставки. Логистика на изходящите материали – от DS Smith до клиента – е възможно да се поберат 20%повече опаковки на 1 палет.

Следователно потреблението на суровини е с 7,5% по-малко, 17% намаление на складовите площи и 17% намаление на товарните превози. И не на последно място, тази оптимизация доведе и до по-малко вредни емисии с 16,4% във веригата на доставки

Този реален пример показва, че клиентите, които са готови за промяна могат да постигнат измерими спестявания.