Награда Работодател на Годината

Ди Ес Смит България с награда Работодател на годината 2020 в категория „Успели заедно“ от Агенцията по Заетостта

Ди Ес Смит България АД e Работодател на годината за 2020г. в категория “Успели заедно” в годишните награди на Агенцията по заетостта. Социалната ни политика, работата с местната общност и готовността ни да подкрепяме младите хора в тяхното развитие допринесоха за получаването на престижния приз.

Защо ДС Смит България?

Конкретен повод за наградата е предоставената възможност на Златко Йорданов да стане част от екипа на Ди Ес Смит България.

Златко започна да работи при нас още по време на гимназиалното си обучение. Благодарение на подкрепата, която получи при нас, вече е студент с желание да продължава да се развива.

„Успели заедно” с ДС Смит

Категория „Успели заедно” на Агенция по заетостта награждава конкретни примери от съвместната дейност на представители на бизнеса, бюрата по труда и хората, търсещи работа.