Награда True Leaders 2019

Ди Ес Смит България АД за поредна година е True Leader в сектор призводство на велпапе и опаковки

Ди Ес Смит България АД за поредна година е True Leader в сектор призводство на велпапе и опаковки с резултатите си, постигнати през календарната 2019 г.                                                                                                                         Престижната награда се връчва от ICAP България в края на всяка календарна година за резултатите през изминалата на база измерими и обективни критерии (официално публикувани данни):

  • Увеличение на брой служители (2019 спрямо 2018)
  • EBITDA за 2019
  • Висока кредитна оценка (ICAP Credit Score B2 - A1)

Banner for True Leaders.png