De overgang naar Circulaire Economie dankzij wereldwijde investeringen

Enorme uitdagingen, zoals het vervangen van probleemplastics, het verwijderen van koolstof uit de supply chains en het bieden van innovatieve recyclingoplossingen, vergen totale focus en aanzienlijke investeringen.

Bij DS Smith is de overgang van de lineaire naar de circulaire economie de kern van ons doel: Redefining Packaging for a Changing World. Door circulaire ideeën aan te nemen, kunnen we een duurzamere wereld creëren voor nu en voor toekomstige generaties: producten en materialen in gebruik houden, afval en vervuiling tegengaan en natuurlijke systemen regenereren.

Goed voor milieu en business

Bij DS Smith bevinden we ons al in een sterke positie om het voortouw te nemen bij de overgang naar de circulaire economie. Onze producten zijn gemaakt van hernieuwbare grondstoffen en na gebruik kunnen ons papier en karton tot 25 keer worden gerecycled.

Nu gaan we verder: voor onze klanten, onze maatschappij en daarbuiten.

Om leidend te zijn in de verpakkingsindustrie, zijn wij gedurfde duurzaamheidsverbintenissen aangegaan die visie, innovatie en aanzienlijke investeringen in ons hele bedrijf vereisen. In 2020 hebben wij onze kunststoffendivisie verkocht om onze expertise uitsluitend te richten op het leveren van duurzame verpakkingsoplossingen.

Van recycleerbaarheid tot klimaatverandering en de druk op waterbronnen, verpakkingen moeten een rol spelen in het faciliteren van een meer circulaire wereldeconomie.

Miles Roberts
Group Chief Executive bij DS Smith

We investeren in circulair ontwerp

Afval en vervuiling zijn vaak een direct gevolg van beslissingen die in de ontwerpfase worden genomen. In feite wordt 80% van de milieueffecten hier bepaald.

Met meer dan 700 verpakkingsontwerpers en -innovators, die elk jaar duizenden verpakkingsspecificaties ontwikkelen, hebben wij onze Circular Design Principles. geïntroduceerd. Door deze principes te gebruiken, kunnen wij afval voorkomen, waardevolle materialen in gebruik houden en het voor consumenten gemakkelijker maken om verpakkingen te hergebruiken en te recyclen.

In onze duurzaamheidsstrategie Now and Next hebben wij ons ten doel gesteld om tegen 2023 100% van onze ontwerpers op te leiden in onze Circular Design Principles. In mei 2021 hebben we onze doelstelling gehaald - twee jaar eerder dan gepland.

 

Wij verdubbelen onze uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling

In vijf jaar tijd investeren we 100 miljoen pond in onderzoek en ontwikkeling om ons werk in de circulaire economie te versnellen. 

We versnellen ons werk in de circulaire economie met een R&D-investering van £100 miljoen over 5 jaar
We versnellen ons werk in de circulaire economie met een R&D-investering van £100 miljoen over 5 jaar

Het zal de oprichting financieren van een nieuw centrum voor baanbrekende technologieën dat ons moet helpen onze doelstelling te halen om tegen het einde van dit decennium duurzame alternatieven te vinden voor wegwerpplastic in al onze verpakkingen.

Nog sneller dan dat zullen wij tegen 2025 één miljard stuks wegwerpplastic uit supermarkten en de e-handel vervangen door duurzame alternatieven, en zullen wij het afval in de toeleveringsketen wegwerken.

 

Wij investeren in hernieuwbare energiebronnen en energie-efficiëntie

Wij stellen nieuwe normen inzake brandstofefficiëntie en schakelen waar mogelijk over op zonne-, wind-, geothermische, hydro-elektrische en waterstofenergie. 

Tot nu toe hebben we sinds 2015 een vermindering van 23% van de CO2-uitstoot per ton productie gerealiseerd op vergelijkbare basis, waarmee we voorlopen op onze doelstelling. Dit is voornamelijk te danken aan investeringen in verbeteringen van apparatuur en groene inkoop in onze fabrieken.

In heel Europa investeren wij strategisch in groene stroom, hernieuwbare energiebronnen en energie-efficiëntie
In heel Europa investeren wij strategisch in groene stroom, hernieuwbare energiebronnen en energie-efficiëntie

In onze fabriek in Belišće, Kroatië, is bijvoorbeeld ongeveer 27.000 ton CO2e bespaard door de aankoop van groene elektriciteit.

Onze fabriek in Lucca, Italië, heeft in samenwerking met GE Gas Power een nieuwe afgeleide gasturbine geïnstalleerd, waardoor naar schatting 4.000 ton CO2 per jaar wordt uitgestoten. Dat is het equivalent van het van de weg halen van bijna 900 passagiersvoertuigen (in verhouding tot de productie) per jaar.

In veel van onze fabrieken kiezen we voor een circulaire benadering van energie. In Rouen in Frankrijk hebben we 7,5 miljoen euro geïnvesteerd in de uitbreiding van onze anaerobe vergistingsinstallatie. Nu kunnen we 100% van het afvalwater van de fabriek ter plekke verwerken en meer van het geproduceerde biogas oogsten. Wanneer dit door onze partner IDEX wordt omgezet in groene elektriciteit, zal dit een besparing opleveren van 2.600 ton CO2 per jaar. 

Wij investeren in technologie en innovatie

Als vroege adopters van nieuwe technologie en nieuwe manieren van denken zijn we er trots op dat we een gestage stroom innovaties ontwikkelen, waarbij we in onze vestigingen en met andere belangrijke partners samenwerken om Industry 4.0 te omarmen.

Een daarvan, 'StepChange', helpt ons nu al om nieuwe, gedigitaliseerde manieren van werken te realiseren die meer waarde opleveren voor ons bedrijf, onze mensen en onze klanten.

Om papier sneller, veiliger en duurzamer in onze fabriek in Kemsley te verplaatsen, hebben we bijvoorbeeld dieselvrachtwagens uit ons magazijn gehaald en geïnvesteerd in baanbrekende robottechnologie - 10 automatisch geleide voertuigen (AGV's).

In onze fabriek in Lucca hebben onze ingenieurs een andere innovatie ontwikkeld: door de stoom die tijdens het papierdroogproces wordt gegenereerd om te leiden via een warmtewisselaar, wordt energie die vroeger werd verspild, opgevangen en opnieuw gebruikt om onze kantoren te verwarmen. Dit vermindert ons verbruik van vloeibaar petroleumgas (LPG) met 32.000 liter per jaar en bespaart 50 ton CO2 per jaar - gelijk aan de gemiddelde jaarlijkse uitstoot van zes huishoudens. Dit versterkt onze circulaire aanpak om afval altijd als een potentiële hulpbron te zien.

Wij investeren in onze klanten

Net als wij zien steeds meer van onze klanten in dat we dringend moeten overstappen van het traditionele 'take-make-dispose'-model naar een circulair systeem waarin de manier waarop we leven, werken en consumeren in balans is met de natuurlijke wereld. Dus we gebruiken hulpbronnen, maar verbruiken ze niet op.

Onze Circular Design Metrics zijn een primeur in de industrie. Ze geven onze klanten een uniek inzicht in hoe hun verpakkingskeuzes hun impact op het milieu direct kunnen verminderen en de circulariteit van hun verpakking kunnen beoordelen.  Via ons gezamenlijke ontwerpproces kunnen klanten de milieuprestaties van verschillende oplossingen vergelijken om meer circulaire verpakkingen te creëren zonder in te leveren op prestaties.

Wij bevinden ons in een unieke positie om veranderingen sneller te laten verlopen

Door aanzienlijk te investeren in onze Now and Next Sustainability Strategy kunnen we verder gaan dan alleen onze eigen circulaire business, en we nemen nu al een belangrijkere rol in het circulair maken van cross-industry supply cycles voor veel van 's werelds toonaangevende bedrijven. 

Door op deze schaal te investeren, en met onze voetafdruk van meer dan 300 locaties in meer dan 30 landen, zullen we veel andere bedrijven inspireren om de Circulaire Economie wereldwijd te omarmen.

Neem contact op voor meer informatie