DS Smith local authorities

Duurzaam afvalbeheer in de publieke sector

Plaatselijke overheden hebben te maken met een complex spanningsveld. Met minder personeel, krappere budgetten en striktere doelstellingen hebben gemeenten innovatieve oplossingen nodig om de uitdagingen op het gebied van duurzaam afvalbeheer het hoofd te kunnen bieden.