corrugatedpallets-kaypal.jpg

Czy zarządzanie paletami kosztuje Cię zbyt wiele?

Wybierz KAYPAL® MR!

KAYPAL® MR jest systemem poolingu przeznaczonym dla dostaw na paletach typu „mix” zwanych też kanapkami, wykorzystującym palety tekturowe. To model biznesowy działający „w pętli” pomiędzy centrami kompletacji dostawców (np. ich magazynami) a centrami dystrybucji sieci handlowych.

Ta koncepcja obniża koszt dystrybucji w obszarze transportu, ułatwia operacje kompletacji dostaw, podnosi poziomu bezpieczeństwa personelu oraz transportowanych produktów a także obniża emisję dwutlenku węgla.

Jak działa pooling KAYPAL® MR? 

Zasada działania poolingu KAYPAL® MR jest prosta i - co najważniejsze - cały proces jest tak zaprojektowany, aby nie obciążał klienta (czyli dostawcy sieci handlowej) w zakresie administracyjnym. 

Wg. założeń systemu KAYPAL® MR, dostawca sieci kompletuje dostawy w swoich magazynach, wykorzystując do tego palety (przekładkowe) Kay Pal. Dostawa towaru do centrów dystrybucji odbywa się standardowo, np. jest realizowana przez operatora logistycznego dostawcy. W centrach dystrybucji dostawy są dekompletowane, a puste palety, w uzgodnionych interwałach lub ilościach, są odwożone z powrotem do magazynu dostawcy (lub magazynu przejściowego), przez firmę obsługującą obrót pustymi paletami.