designer-packaging.jpg

Stratedzy opakowań

W świecie coraz bardziej złożonego łańcucha dostaw i konieczności rywalizowania pośród licznej konkurencji, rola opakowań w drodze do osiągnięcia sukcesu staje się bardziej istotna, niż kiedykolwiek do tej pory.

Nasze strategiczne podejście, oparte na innowacji i ścisłej współpracy, uwzględnia każdy aspekt ekonomicznych, społecznych i środowiskowych potrzeb klienta. Od produkcji po sprzedaż, nasze rozwiązania pozwalają przekształcić centrum kosztów w wartość stanowiącą o przewadze konkurencyjnej na każdym etapie łańcucha dostaw.

JESTEŚMY STRATEGAMI OPAKOWAŃ 

Nasi stratedzy opakowań i standów, wykorzystując swoje szerokie doświadczenie i wiedzę, tworzą we współpracy z klientami opakowania, które dostarczają rezultaty w postaci więk szej sprzedażyniższych kosztów i ograniczonego ryzyka.

By pomóc naszym klientom w pełni wykorzystać możliwości opakowań z tektury falistej, udostępniamy szeroką gamę materiałów, projektów i technik druku oraz wiedzę z zakresu innowacji.  Działamy poprzez jednostki zlokalizowane w całej Europie, dzięki czemu możemy dotrzeć do klientów bez względu na szerokość geograficzną.

Stefano Rossi, CEO Dywizji Packaging w DS Smith

Nazywam się Stefano Rossi i pełnię funkcję CEO Dywizji Packaging w DS Smith. Dzięki odpowiedniej strategii, procesom, narzędziom, umiejętnościom i entuzjazmowi, każda osoba w naszej organizacji uczestniczy w tworzeniu wyjątkowej wartości dla naszych klientów. Jestem strategiem opakowań.

— Stefano Rossi, CEO Dywizji Packaging w DS Smith