Etapy rekrutacji

Etap 1

Weryfikacja nadesłanych aplikacji

Proces rekrutacji oraz weryfikacja aplikacji prowadzona jest przez Dział Personalny. Każda przesłana do nas aplikacja jest uważnie czytana i analizowana pod kątem naszych oczekiwań i kompetencji kandydata oraz wymagań związanych z danym stanowiskiem. 

Etap 2

Rozmowa z kandydatem prowadzona przez rekrutera

Wybrani kandydaci są zapraszani na rozmowy kwalifikacyjne. W trakcie spotkania  weryfikowany jest poziom wiedzy kandydata, jego umiejętności, doświadczenie i motywacje. Na tym etapie możesz być poproszony o rozwiązanie testów umiejętności (np. językowych, test znajomości Excela, zadań praktycznych lub testu psychometrycznego - udział w tym teście nie jest obowiązkowy). 

Etap 3

Rozmowa z kierownikiem wyższego szczebla

Wybrani kandydaci zostają zaproszeni na spotkanie ze swoim potencjalnym przyszłym przełożonym. Jeżeli po tym etapie, wymagane będzie jeszcze dodatkowe spotkanie, zostaniesz o tym poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem.

Etap 4

Złożenie oferty

Ostatnim etapem procesu rekrutacji jest złożenie oferty zatrudnienia dla wybranego kandydata. 

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: 

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez DS Smith Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 45D, NIP 9511589286. Adres do korespondencji: DS Smith Polska sp. z o.o. Oddział w Kielcach, 25-639 Kielce, ul. Malików 150.” 

Aplikacje bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane. 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Pełną informację odnośnie przetwarzania danych osobowych kandydatów znajdziesz w zakładce Oferty pracy.