Ludzie i społeczności

Tworzymy bezpieczne i różnorodne miejsce pracy. Odgrywamy aktywną rolę w społecznościach lokalnych.

Gospodarka o obiegu zamkniętym to sięgający daleko system promujący zmiany. Pozwala on nie tylko na lepszy zrównoważony rozwój pod względem środowiskowym, ale również na bardziej inkluzywny wzrost. Przy realizacji wszelkich zmian systemowych, okres przejściowy musi być sprawiedliwy i uczciwy, zapewniając podział korzyści z możliwie dużą grupą interesariuszy.

Zdajemy sobie sprawę, że bezpieczna, różnorodna i inkluzywna działalność biznesowa to działalność zrównoważona.

Troska o zdrowie, bezpieczeństwo i dobrostan, którą kierujemy się w codziennym życiu i pracy, mobilizuje nas w realizacji postawionych przed sobą celów. Chcemy sprawić, by wszyscy nasi ludzie po dniu pracy bezpiecznie wracali do domów. Nie ma nic ważniejszego.

Dzięki naszym sieciom pracowników podnosimy świadomość dotyczącą tego, jak ważne są różnorodność i inkluzywność. Określiliśmy również nasze ambicje zwiększenia różnorodności etnicznej i w zakresie płci.

Pracownicy ze wszystkich naszych fabryk odgrywają aktywną rolę w swoich społecznościach. Poprzez podnoszenie świadomości, rozwijanie umiejętności i zaangażowania w działanie, umożliwiamy dążenie do wprowadzenia gospodarki o obiegu zamkniętym.

Nasze cele NA TERAZ:

  • Do 2025 r. zaangażujemy 100% naszych ludzi w działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym.
  • Każdego roku 100% naszych placówek będzie angażować się w działania na rzecz społeczności lokalnych.
  • Co roku zmniejszamy roczną częstotliwość wypadków w naszych fabrykach.
  • Do 2025 r. wszystkie zespoły kierownicze we wszystkich ośrodkach ukończą szkolenia z zakresu inkluzywnego przywództwa.
  • Do 2025 r. ukończymy wdrożenie SEDEX SAQ we wszystkich placówkach i przeprowadzimy odpowiedni audyt SAQ.

Nasze cele NA PRZYSZŁOŚĆ:

  • Do 2030 r. zaangażujemy 10 milionów ludzi w gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz przekonamy ich do stylu życia promującego sprzyjające jej rozwiązania.
  • Do 2030 r. poprawimy w naszych miejscach pracy zróżnicowanie płci w taki sposób, aby 40% kadry kierowniczej wyższego szczebla stanowiły kobiety.
  • Każdego roku doskonalimy proces due diligence w zakresie praw człowieka.

 

 

                              W jaki sposób to osiągamy? 

Kampania BHP w Europie Wschodniej

Ponad 30 placówek w 16. różnych krajach w regionie Europy Wschodniej ogłosiło czerwiec 2022 miesiącem BHP. Ponad 5000 pracowników wzięło aktywny udział w związanych z tym warsztatach i działaniach. Kampania została dobrze odebrana i wzmocniła przekaz, że każdy jest odpowiedzialny za promowanie kultury BHP.

Grupy pracowników promujących różnorodność, równość i inkluzywność (Diversity, Equity and Inclusion; DEI)

Sieć LGBTQ+ i sojuszników była pierwszą grupą pracowników, utworzoną w październiku 2021 r. Od tego czasu przyjęła do organizacji liczne grono prelegentów, stworzyła użyteczne przewodniki oraz reprezentowała DS Smith na wydarzeniach Pride. Kolejne grupy to min.: sieć kulturowej i etnicznej różnorodności, która promuje inkluzywne miejsce pracy; sieć różnorodności płciowej, która zapewnia, że miejsce pracy jest bezpieczne, a współpracownicy okazują sobie nawzajem wsparcie; sieć osób z niepełnosprawnościami, której ambicją jest poprawa dostępności oraz zachęcanie współpracowników do dzielenia się doświadczeniem życia z niepełnosprawnością fizyczną czy psychiczną, a także neuroróżnorodnością.

Eko klasa w Nagykacie

Eko klasa w Nagykacie na terenie katolickiej szkoły podstawowej Mihály Váci zbudowana z pomocą ponad stu wolontariuszy i przy wsparciu Fundacji charytatywnej DS Smith, we współpracy z Wydziałem Projektowym Budownictwa Mieszkalnego Budapeszteńskiego Uniwersytetu Technologiczno-Ekonomicznego. Miała ona zapewnić otwartą przestrzeń do prowadzenia sesji rozwojowych, jak i edukacji ekologicznej, a także programów społecznościowych, uzupełniających codzienną edukację szkolną.

 

Dowiedz się więcej na temat naszych celów strategii zrównoważanego rozwoju Na Teraz. I na przyszłość