Szkolenia i rozwój

Wszystkie działania rozwojowe oferowane Pracownikom wynikają z wnikliwej diagnozy ich potrzeb kompetencyjnych i wymagań na danym stanowisku.

Szkolenia

  • Wdrożeniowe – każdy nowy pracownik bierze udział w szkoleniach w ramach procesu wdrożenia pracownika na stanowisko. Szkolenie ma na celu przygotowanie pracownika do efektywnego wykonywania swoich obowiązków. Prowadzimy również szkolenia, podczas których pracownicy zapoznają się z naszą kulturą organizacyjną, historią, strukturą oraz poznają proces produkcyjny
  • Specjalistyczne – ściśle związane z naszą branżą, stosowanymi systemami i technologiami
  • Z zakresu kompetencji miękkich i twardych
  • Coaching i mentoring

Nasi pracownicy mają możliwość korzystać zarówno ze szkoleń zewnętrznych, jak i wewnętrznych – czyli prowadzonych przez pracowników będących ekspertami w swoich obszarach.

Kadrze kierowniczej oferujemy możliwość rozwoju kompetencji menedżerskich poprzez uczestniczenie w specjalnie opracowanych programach dotyczących zarządzania np. First Line Management​.

Rozwój i awans

  • awanse poziome - poprzez rozwój swoich kompetencji i możliwość bycia np. team liderem w projektach realizowanych na terenie Polski, jak i międzynarodowych.
  • awanse pionowe - rekrutacja wewnętrzna traktowana jest priorytetowo. Pracownicy są zachęcani do aktywnego udziału w naszych rekrutacjach, nie tylko w ramach swoich działów/zespołów, ale także w całej strukturze organizacji. W naszej firmie 70% kierowników wyłoniliśmy w ramach rekrutacji wewnętrznej.
  • awanse międzynarodowe/korporacyjne – nasi pracownicy mają możliwość awansu i pracy przy projektach międzynarodowych, jak również na terenie innych lokalizacji Grupy DS Smith.