Dwutlenek węgla

Dokonujemy dekarbonizacji naszej działalności i łańcucha wartości.

Aby ograniczyć globalny wzrost temperatury do 1,5 stopnia, zgodnie z Porozumieniem Paryskim wszyscy musimy gwałtownie ograniczyć emisję CO2.

W niskoemisyjnej gospodarce o obiegu zamkniętym możemy to zrobić optymalizując wykorzystanie zasobów przy wytwarzaniu produktów i zwiększając użycie energii odnawialnej.

Przyczyniamy się do tego poprzez projektowanie w sposób zapobiegający powstawaniu odpadów, zapewnienie pozostawania materiałów w obiegu, poprawę efektywności energetycznej, inwestowanie w nowe technologie i przechodzenie na odnawialne rozwiązania w zakresie energii.

Wspieramy współpracujących z nami strategicznych dostawców w określaniu ich celów, umożliwiając naszym klientom realizację ich zobowiązań w zakresie emisji dwutlenku węgla. Do roku 2050 osiągniemy cel neutralności emisyjnej.

Nasze cele NA TERAZ:

  • Do 2030 r. ograniczeniczymy emisję gazów cieplarnianych z zakresów 1, 2 i 3 o 46% wobec poziomów w roku 2019
  • Do 2027 r. zachęcimy naszych strategicznych dostawców (odpowiadających za 76% emisji z kupowanych towarów i usług) do określania ich celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Nasze cele NA PRZYSZŁOŚĆ:

  • Do 2050 r. osiągniemy neutralność emisyjną w zakresie gazów cieplarnianych.

 

 

                            W jaki sposób to osiągamy?

Pozyskiwanie energii z odpadów w naszej fabryce papieru w Aschaffenburgu

Do końca 2025 r., we współpracy z E.ON, w istotnym zakresie zmodernizujemy dostawy energii dla naszej fabryki papieru w Aschaffenburgu poprzez uzupełnienie gazu ziemnego spalaniem materiałów, które nie nadają się do wykorzystania w produkcji papieru. Zintegrowana fabryka będzie obejmowała nowoczesny kocioł opalany odpadami, automatyczny sterownik cyfrowy wykorzystujący sztuczną inteligencję do optymalizacji energii w czasie rzeczywistym oraz zmodernizowane kotły gazowe, wyposażone dodatkowo w przyszłościowe rozwiązania, umożliwiające późniejsze wprowadzenie spalania biomasy. Oczekuje się, że rozwiązanie to ograniczy zależność od gazu ziemnego o 25%, co przełoży się na oszczędność około 50 000 ton CO2 rocznie.

Współpraca w ramach Supplier LoCT

Przystąpiliśmy do inicjatywy Supplier Leadership on Climate Transition (Supplier LoCT), zrzeszającej światowe marki, w tym część naszych kluczowych klientów. Zrobiliśmy to, aby zapewnić wsparcie naszym strategicznym dostawcom w angażowaniu się w proces obliczania ich śladu węglowego, określenia naukowo uzasadnionego celu i wdrożeniu programu ograniczenia emisji. Aż 95% dostawców będących uczestnikami Szkoły klimatu Supplier LoCT potwierdziło, że przydzielone im zadania pomogły zwiększyć zdolność ich organizacji do rozwijania rozwiązań sprzyjających klimatowi.

 

Dowiedz się więcej na temat naszych celów strategii zrównoważanego rozwoju Na Teraz. I na przyszłość