Klauzula informacyjna w celach marketingowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L. z 2016 r., nr 119, str. 1) DS Smith Polska sp. z o.o. informuje, że: 

  1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest DS Smith Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45D, 02-146 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000085747, NIP 9511589286, REGON 012192007, o kapitale zakładowym 384.460.500,00 zł, BDO: 000010561, adres do korespondencji: DS Smith Polska sp. z o.o. Oddział w Kielcach ul. Malików 150, 25-639 Kielce;
  2. odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie osoby przez nas upoważnione: pracownicy Administratora i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki oraz  podmioty przetwarzające, którym zlecimy to zadanie,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingowym Administratora, w tym prowadzenia kampanii marketingowych, profilowania dla celów marketingowych i w celach analitycznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia,
  4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zobowiązań publicznoprawnych oraz do czasu wycofania przez Pana/Pani zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych,
  5. posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  6. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie GIODO), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  7. podanie przez Pana/Panią danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego, tzn. Zjednoczonego Królestwa. Administrator informuje, że decyzją Komisji Europejskiej z dnia 28 czerwca 2021 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 4800), na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych osobowych przez Zjednoczone Królestwo.