Pozyskiwanie papieru z recyklingu dla papierni

Nowoczesna papiernia musi dostarczać wysokiej jakości produkty, optymalizować wskaźniki produkcji oraz zwiększać jej wydajność.