cover.jpg

Odkrywamy przyszłość

Świat w roku 2025: Trzy scenariusze na przyszłość branży opakowaniowej

Niektóre z naszych podstawowych założeń dotyczących świata stoją pod znakiem zapytania. Próby spojrzenia w przyszłość wydają się być dzisiaj trudniejsze niż kiedykolwiek.

Plany na przyszłość

Chociaż nie możemy przewidzieć każdej innowacji i każdego mogącego wystąpić zakłócenia, ważne jest, aby poznać najsilniejsze czynniki wpływające na kształtowanie naszej branży w nadchodzących latach.

Zapraszamy do śledzenia istotnych trendów, które będą dominowały w branży opakowań w kolejnej dekadzie. W najbliższych tygodniach zaprezentujemy niektóre z możliwych scenariuszy – trzy odmienne wizje świata w roku 2025.

To nie są prognozy. To są scenariusze, z których każdy jest realny, choć radykalnie różny do stanu faktycznego dzisiejszego biznesu. Zostały one opracowane na podstawie wywiadów i warsztatów przeprowadzonych wśród pracowników  DS Smith oraz niezależnych ekspertów. Zachęcamy Państwa do wspólnych rozważań.

Liczmy, że nasze przemyślenia staną się źródłem pytań i inspiracji do działania. Skontaktuj się z nami, ponieważ pragniemy nie tylko rozwijać się w tym świecie przyszłości, ale także uczestniczyć w jego kształtowaniu.