Usługi recyklingu i gospodarowania odpadami

Każdego roku obsługujemy około 6 milionów ton materiałów