Na Teraz. I na Przyszłość

Podejmujemy działania, które mają doprowadzić do przejścia na niskoemisyjną gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Dla DS Smith zrównoważony rozwój stanowi nieodłączny element działalności prowadzonej w kierunku przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Wraz z naszymi klientami i współpracownikami dążymy do tego od ponad dekady. Wiemy, że poprzez udział w tworzeniu niskoemisyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym możemy wywierać w tym względzie największy pozytywny wpływ.

Wprowadzając naszą strategię zrównoważonego rozwoju „Na Teraz. I na Przyszłość” w 2020 r. postawiliśmy sobie ambitne cele krótkoterminowe i długoterminowe. Świadczą one o naszym zaangażowaniu w gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz o tym, że chcemy kreować opakowania z myślą o zmieniającym się świecie.

Strategia zrównoważonego rozwoju „Na Teraz. I na Przyszłość” obejmuje zarówno nasze obecne aspiracje, jak i te, które mamy w planach. Skupia się ona na wyzwaniach związanych ze zrównoważonym rozwojem, które stoją przed nami dziś oraz na tych, które będą wpływać na przyszłe pokolenia. To właśnie dzięki tym założeniom podejmujemy działania umożliwiające przejście na niskoemisyjną gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Jesteśmy dumni z dotychczasowych postępów, które poczyniliśmy we współpracy z naszymi klientami i dostawcami. Znajdujemy się na dobrej drodze do spełnienia naszych ambitnych celów, a w niektórych przypadkach osiągamy je przed założonym terminem.

Wymogi stawiane nam przez świat zewnętrzny nieustannie się zmieniają, a nasza strategia wciąż ewoluuje.

Widzimy wielką szansę na wprowadzenie w życie nowych sposobów myślenia w obszarach naszego zainteresowania, którymi są: gospodarka o obiegu zamkniętym, dwutlenek węgla, ludzie i społeczności oraz przyroda.

Na Teraz. I na przyszłość | Obszary naszego zainteresowania