collaborative-approach2.jpg

Wspólne wyzwanie, wspólny cel

Działając wspólnie, tworzymy koncepcje i rozwiązania opakowaniowe, które pomagają naszym klientom zwiększyć sprzedaż, obniżyć koszty i ograniczyć ryzyko.

Jedno uniwersalne opakowanie nie zastąpi wszystkich opakowań.

Dobre opakowanie to opakowanie szyte na miarę indywidualnych potrzeb.  Takie, które przyniesie oczekiwane rezultaty w postaci czy to lojalności klientów, atrakcyjności oferty, lepszej dostępności towarów, ochrony produktu, czy niższych kosztów dystrybucji. 

Podejście to nazywamy Supply Cycle Thinking.  Odpowiednie opakowanie umożliwia ciągłe osiąganie pożądanych rezultatów, w całym cyklu łańcucha dostaw i na każdym etapie pakowania produktów.

Współpraca to fundament PackRight

PackRight nazywamy to, czym zajmujemy się każdego dnia i w każdym miejscu. Jest to nasz sposób działania - współpracując z klientami, osiągamy rezultaty odpowiadające ich oczekiwaniom. 

Aby podejście PackRight zapewniało wymierne  i jak największe korzyści naszych przedsięwzięć, wdrożyliśmy szereg innowacyjnych narzędzi i działań, w tym m.in. centra Impact i PackRight. 

Warsztaty prowadzone w  Impact Centre, dostosowane do indywidualnych wymagań uczestników, to inspirujące doświadczenie. Impact Centre to miejsce, które pozwala poczuć, dotknąć i zobaczyć, jak opakowanie "działa" w praktyce, na każdym etapie łańcucha dostaw.   PackRight Centre to kreatywne warsztaty, podczas których wspólnie z klientami  tworzymy rozwiązania opakowanie, spełniające wszelkie ich potrzeby.  Po zdefiniowaniu kryteriów sukcesu danego projektu, zespół specjalistów, przy pomocy technologicznie zaawansowanych narzędzi, projektuje i produkuje dla klienta jego idealne opakowanie.

4-etapowy proces tworzenia idealnego opakowania 

 

insights-featured3.jpg

Identyfikujemy priorytety i dokonujemy oceny roli, jaką opakowanie ma pełnić w każdym punkcie kontaktu i w każdej funkcji

pack-development.jpg

Wymieniamy się kreatywnymi pomysłami, analizujemy rozwiązania alternatywne i dopracowujemy koncepcję

review-validate.jpg

Testujemy wybrane rozwiązanie i przedstawiamy propozycję klientowi

implement.jpg

Po wdrożeniu gotowy produkt oddajemy do rąk klienta. Śledzimy wyniki i opinie, aby mieć pewność, że oczekiwania klienta zostały spełnione.

Sieć Impact Centre i PackRight Centre w Europie

  • Contact
  • Services
  • More