dominos.jpg

Supply Cycle

Aby zrozumieć pełny proces cyklu dostaw, należy spojrzeć na niego jako jedną całość. Łącząc wnioski z poszczególnych etapów, tworzymy zintegrowane i bardziej wydajne podejście.

Zazwyczaj łańcuch dostaw jest postrzegany jako jeden, prostolinijny proces. Jesteśmy przekonani, że takie podejście nie pozwala uchwycić pełnego obrazu całego cyklu dostaw. Ciężarówki i statki często wracają puste, opakowania towarów muszą być przetwarzane, a uszkodzone elementy są niejednokrotnie zwracane. Następuje nieustanna wymiana informacji, od śledzenia transportu, po opinie klientów w mediach społecznościowych.

W dobie rosnących wymagań oraz komplikacji procesów produkcyjnych i logistycznych, klienci szukają ułatwień w postaci partnerów, którzy są w stanie przejąć część procesów, a tym samym umożliwić koncentrację na podstawowej działalności. Dlatego kierunek naszych działań wyznacza przewidywanie i rozwiązywanie problemów naszych klientów w stopniu lepszym, niż czyni to konkurencja. Dysponując wiedzą z różnych dziedzin, w tym z zakresu projektowania, produkcji i recyklingu, możemy zaoferować możliwie najwyższą jakość. Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań i świadczenie usług doskonałej jakości pozwalają nam zaspokoić wszystkie potrzeby naszych klientów. Jest to koncepcja "Supply Cycle”.