uslugi-dssmith-wiecej-niz-opakowanie.jpg

Więcej niż opakowanie

Nasza rola nie kończy się na etapie wytwarzania opakowań czy dostarczania komplementarnych materiałów opakowaniowych. Świadczymy usługi komplementarne do poszczególnych obszarów naszej działalności, aby uprościć klientom obsługę różnych etapów procesu pakowania, biorąc odpowiedzialność za niektóre z nich.

Opakowaniom coraz częściej stawia się wyższe wymogi, co jest pochodną coraz bardziej zindywidualizowanych łańcuchów dostaw. To pociąga za sobą coraz bardziej skomplikowane w zarządzaniu procesy. Konsekwentnie, od dostawców wymaga się większej elastyczności w działaniu i stawia im się wyższe wymagania. Oto jak możemy pomóc.